pic20150808125433_1.jpg

pic20150808125433_2.jpg

pic20150808125433_3.jpg

ご飯も食べて回し車も元気に回してます!

天白アニマルホスピタル