pic20150811190903_1.jpg

pic20150811190903_2.jpg

初日だからまだ緊張しています

天白アニマルホスピタル